Böcekler Entomolojinin Ana Hatları; The Insects: An Outline Of Entomology

Ürün Kodu : 9786051333243
75,00 TLBu popüler kitap, dünyadaki biyolojik çeşitliliğin yarısından fazlasını temsil eden böcekler konusuna ilham verici ve geniş kapsamlı bir giriş sunmaktadır. Bu baskıda yazarlar, böcek evrimindeki en son fikirler ışığında böcek yapısı, işlevi, davranışı, ekolojisi ve sınıflandırmasının anahtar niteliğindeki özelliklerini tanıtmaktadırlar. Kitabın büyük çoğunluğu temel biyolojik konular (toprakta, suda, bitkiler üzerinde, koloniler halinde ve avcı, parazit/parazitoid, av olarak yaşam gibi) çerçevesinde düzenlenmiştir. Kitap boyunca güçlü bir evrimsel içerik izlenmiştir. Zararlı böcekler, tıbbi ve veteriner önemi olan böcekler ve zararlı mücadelesi üzerine yazılmış yeni kutularda böceklerin sürekli artan ekonomik önemleri vurgulanmıştır. Güncellenmiş Takson kutuları 28 ana böcek takımı ve böcek olmayan üç hexapod takımının tüm yönlerine dair kısa ve öz bilgiler sağlamaktadır.Yazarlar önceki baskılardaki kısa ve anlaşılır bilgi verme geleneğini korumuşlardır ve metin, elle çizilmiş şekillerle bol miktarda desteklenmiştir. Çizimler ve bilgilendirici metin, gerek mesleki gerekse hobi olarak böceklerin bilimsel tabanlı çalışılmasını teşvik etmeyi amaçlamaktadır. Kitabın, entomoloji çalışan öğrencilerin temel metni olmasının amaçlanmasının yanı sıra, ekoloji, ziraat, su ürünleri, ormancılık, paleontoloji, zooloji, tıp ve veterinerlik bilimlerindeki lisans ve lisansüstü dersleri için kaynak metin olması da hedeflenmektedir. Kılavuz web sitesi için: www.wiley.com/go/gullan/insects Penny Gullan ve Peter Cranston, lisans öğrencileri için birlikte biyoçeşitlilik, böcek sistematiği ve genel entomoloji dersleri verdikleri ve sırasıyla Coccoidea ve hironomidae üzerine araştırmalar yaptıkları Kaliforniya Üniversitesi, Davis, ABDde Entomoloji Bölümünde profesördürler. Ayrıca ziyaretçi akademisyen olarak bulundukları ve bu dördüncü baskının büyük bölümünün gözden geçirildiği Canberradaki Avustralya Ulusal Üniversitesi ile güçlü bağlantılarını sürdürmektedirler. Wiley-Blackwell İÇİNDEKİLER Bölüm 1 Böceklerin Önemi, Çeşitliliği ve Korunması Bölüm 2 Dış Anatomi Bölüm 3 İç Anatomi ve Fizyoloji Bölüm 4 Duyu Sistemleri ve Davranış Bölüm 5 Üreme Bölüm 6 Böcek Gelişimi ve Yaşam Devreleri Bölüm 7 Böcek Sistematiği: Filogeni ve Sınıflandırma Bölüm 8 Böcek Biyocoğrafyası ve Evrimi Bölüm 9 Yerde Yaşayan Böcekler Bölüm 10 Sucul Böcekler Bölüm 11 Böcekler ve Bitkiler Bölüm 12 Böcek Toplulukları Bölüm 13 Böcek Predasyonu ve Parazitlik Bölüm 14 Böcek Savunması Bölüm 15 Tıbbi ve Veterinerlik Entomolojisi Bölüm 16 Zararlı Mücadelesi Bölüm 17 Entomolojide Metotlar: Toplama, Koruma, Kuratörlük ve Tanımlama Bölüm 18 Takson Kutuları